מידע מקצועי

שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד

ספטמבר 2021 הנדון: שיפוי המעסיק עבור תשלום דמי בידוד הוראות חדשות החל מיום 5.8.21 בידוד שהעובד חייב בו מכח צו בריאות העם אינו מחלה כהגדרתה בחוק דמי מחלה. מיהו "עובד בבידוד מזכה" – עובד השוהה בבידוד ומתקיים בו אחד מהתנאים הבאים: קיבל מנת חיסון ראשונה וטרם חלפו 30 ימים מהמועד שבו קיבל את מנת החיסון האמורה או שקיבל 2 מנות...

קראו עוד >

מיסוי מתנות לחגים

ספטמבר 2021 לקוחות וידידים נכבדים, הנדון: מיסוי מתנות לחגים מעבידים רבים נוהגים לתת לעובדיהם שי לכבוד החג. השי יכול להיות בדמות תווי שי, מתנה או כסף. שי לחג נחשב טובת הנאה, כמו כל טובת הנאה הניתנת לעובד במסגרת עבודתו ולכן הוא חייב במס. עמדת מס הכנסה "במקרים של רכישה מרוכזת של תלושי שי בידי מעביד, ניתן להתייחס להפרש שבין עלות...

קראו עוד >

חגי תשרי – העסקת עובדים בחגים

  ספטמבר 2021 לקוחות וידידים נכבדים, הנדון: חגי תשרי – העסקת עובדים בחגים בפרוס עלינו השנה החדשה, להלן תמצית עיקרי התנאים והחוקים להעסקת עובדים בחגים: זכאות עובד חודשי, שעתי ויומי, לתשלום בחג עובד חודשי עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג, כלומר, העובד יקבל משכורת חודשית מלאה, ללא קשר לימי החגים וללא קשר לוותק שלו. עובד שעתי...

קראו עוד >