חגי תשרי – העסקת עובדים בחגים


 

ספטמבר 2021

לקוחות וידידים נכבדים,

הנדון: חגי תשרי – העסקת עובדים בחגים

בפרוס עלינו השנה החדשה, להלן תמצית עיקרי התנאים והחוקים להעסקת עובדים בחגים:

זכאות עובד חודשי, שעתי ויומי, לתשלום בחג

עובד חודשי

עובד חודשי לא יהיה זכאי לתשלום נפרד עבור ימי החג, כלומר, העובד יקבל משכורת חודשית מלאה, ללא קשר לימי החגים וללא קשר לוותק שלו.

עובד שעתי ויומי

עובד בשכר (שעתי/יומי), זכאי לתשלום עבור ימי החג, לאחר שלושה חודשים במקום העבודה, בתנאי שלא נעדר מהעבודה סמוך ליום החג (יום לפניו ויום אחריו), אלא בהסכמת המעסיק.

ימי החג הם: 2 ימי ראש השנה, יום כיפור, 2 ימי סוכות, 2 ימי פסח, חג שבועות, חג העצמאות.

הגמול המשולם לעובד המועסק בחג

החוק קובע : דין עבודה בימי חג כדין עבודה במנוחה השבועית. כלומר, עובד המועסק בחג יקבל שכר בשיעור של 150% משכרו (תוספת של חמישים אחוז לשכרו).

הערה:  במידה ונכפה על העובד, לעבוד בחג, ללא רצונו, זכאי הוא לשכר בשיעור של 250% משכרו.

שעות העבודה בערב החג

שעות העבודה בערב החג לא יעלו על שבע שעות.

חופשה בערבי חג וחוה"מ

מתוך ימי החופשה להם זכאי העובד, הוא רשאי לבחור יום חופשה אחד (ערב חג/חוה"מ) ובלבד שהודיע למעסיקו בהתראה של 30 ימים מראש לפחות.

אין חובה להנהיג יום עבודה מקוצר על עובדים העובדים בחול המועד.

הוצאת עובדים לחופשה מרוכזת

מעסיק רשאי להוציא את העובדים לחופשה מרוכזת.

במידה ומספר ימי החופשה הוא שבעה ימים לפחות, יש צורך להודיע על כך לעובדים בהתראה של 14 ימים מראש לפחות.

מנגד, אם מדובר בפחות משבעה ימי חופשה, יש לתת הודעה לעובד תוך פרק זמן סביר.

הכול כפוף כמובן לכך שלעובדים קיימת יתרה ימי חופשה צבורה.

ימי חג אינם נחשבים כימי חופשה, לצורך העניין.